Rada Rodziców rok szk. 2017/2018

Dnia 04 września 2017 podczas zebrań grupowych zostały wybrane "trójki" grupowe rodziców.
ŻŁOBEK:
Grupa Żabki
pani Izabela Boniecka
pani Jolanta Sparzak
Grupa Pszczółki:
pani Jolanta Federowicz
PRZEDSZKOLE:
Grupa Biedronki:
pani Małgorzata Sowa
pani Agnieszka Dagiel
pani Paulina Sierocka
Grupa Sówki:
pani Anna Łazarska
pan Marcin Chabowski
pani Michał Chabowski
pani Bożena Chabowska
pani Aleksandra Jarguz
Grupa Żabki:
pani Paulina Wierkin,
pani Monika Olbryś,
pani Wioletta Kuzyk
Grupa Stokrotki:
pan Artur Skorupka,
pani Angelika Śliwińska,
pani Marta Szustak
Grupa Rybki:
pani Anna Bałdyga Grycko
pani Iwona Pieńkowska
pani Karolina Magnuska
Grupa Pszczółki:
pani Marlena Lebiecka
pani Wioleta Włodarczyk
pani Marzena PiotrowiczRada rodziców wybrała prezydium, w którego skład weszły panie:
pani Anna Bałdyga -Grycko- przewodnicząca
pan Arur Skorupka- wiceprzewodniczący

Przedszkolowo.pl logo