Zgłoś Twoje dziecko do konkursu "Ruszaj z przedszkolakiem łamigłówek szlakiem"

Komunikaty

Wnioski z ewaluacji zewnętrznej.

W listopadzie i w grudniu 2017 roku w przedszkolu została przeprowadzona przez wizytatorów KO w Olsztynie ewaluacja zewnętrzna. Oto wnioski z ewaluacji:
1. Nauczyciele stwarzają dzieciom sytuacje umożliwiające wykorzystanie nabytych umiejętności w sytuacjach zadaniowych i zabawie.
2. Realizując podstawę programową wychowania przedszkolnego, nauczyciele koncentrują się na wspieraniu całościowego rozwoju dziecka, zapewniają mu możliwość uczestnictwa w różnych formach aktywności.
3. W placówce na podstawie monitorowania i analizowania stopnia realizacji podstawy programowej dokonuje się modyfikacji stosowanych metod i form pracy z dziećmi, wdraża nowe rozwiązania i programy.
4. Placówka prowadzi skuteczne działania na rzecz zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw i zachowań.
5. Relacje między wszystkimi członkami społeczności przedszkola cechują wzajemny szacunek i zaufanie, otwartość i życzliwość. Na podkreślenie zasługuje dobra współpraca pracowników placówki z rodzicami przy organizowaniu różnych przedsięwzięć oraz realizacji działań wychowawczych.
6. Nauczyciele w różnych sytuacjach dydaktycznych zachęcają dzieci do podejmowania decyzji oraz brania odpowiedzialności za własne i zespołowe działania, uczą ich samodzielności oraz współpracy, a także wdrażają do przestrzegania ustalonych zasad.
7. Systematyczne monitorowanie oraz ocena efektów działań wychowawczych i profilaktycznych stanowi podstawę do wprowadzania korzystnych zmian w tym obszarze pracy przedszkola
Komunikat 2018-01-05, 15:04 | autor: Alina Zawitowska
Przedszkolowo.pl logo